upblifebox:

Ultimate Bonding Experience.
Halina’t muli nating alalahanin ang mga larong nagbigay sa atin ng galak, mga bagong kaibigan, at pawis noong tayo ay mga bata pa :)
Sino? Kahit sinong estudyante ng University of the Philippines Baguio.
Kailan? September 27, 2014.
Saan? Court A at Oble grounds.
Anong mapapala ko? Kasiyahan. New Friends. Free food. Wala munang Acads!!! :)

upblifebox:

Ultimate Bonding Experience.

Halina’t muli nating alalahanin ang mga larong nagbigay sa atin ng galak, mga bagong kaibigan, at pawis noong tayo ay mga bata pa :)

  • Sino? Kahit sinong estudyante ng University of the Philippines Baguio.
  • Kailan? September 27, 2014.
  • Saan? Court A at Oble grounds.
  • Anong mapapala ko? Kasiyahan. New Friends. Free food. Wala munang Acads!!! :)

code1ne:

It’s really cute when people forget your existence until they need something

when my wifi stops working so do i